Instalacje tryskaczowe spełniają bardzo ważną funkcję – ratują życie i chronią własność przed ogniem

Chiller, inaczej wytwornica wody lodowej, czy agregat wody lodowej jest źródłem tego czynnika i odgrywa rolę wymiennika ciepła. W sypialni dobrze jest umieścić gniazda elektryczne do podłączenia lamp nocnych i ładowarek telefonów komórkowych. Jeśli w domu są dzieci, warto zainwestować w gniazda z osłonami torów prądowych, które ochronią nasze pociechy przed włożeniem palca lub jakichś przedmiotów w miejsce zarezerwowane na wtyczki. Instalacje tryskaczowe spełniają bardzo ważną funkcję – ratują życie i chronią własność przed ogniem. Chillerze, który stanowi wytwornicę wody lodowej. W momencie wywołania przepływu powietrza przez klimakonwektor, w którym przepływa woda lodowa, spowodujemy odebranie z niego ciepła i wzrost temperatury wody lodowej o około 5-6 stopni Celsjusza. Agregaty wody lodowej – chillery naszej produkcji wyróżniają: bardzo wydajne sprężarki z automatyczną rotacją, trwały skraplacz o dużej powierzchni wymiany, wydajny parownik łatwy do wymiany. Gniazda multimedialne pozwalają uniknąć w domu plątaniny kabli. Realizujemy kontrakty dla szeroko pojętej branży sanitarnej na wydajne instalacje HVAC z odzyskiem energii. Efektywność pracy chillera wody lodowej zapewnia sterownik regulujący pracą wszystkich elementów urządzenia. Dla przewodów instalacji wody lodowej prowadzonych na zewnątrz budynku minimalna grubość izolacji jest dwa razy większa. Sercem układu jest zawsze agregat wody lodowej, który odprowadza ciepło z cieczy i wytwarza wodę lodową. Zamiast klimatyzacji freonowej, która powszechnie jest stosowana na całym świecie, można skorzystać z nowoczesnej instalacji wody lodowej. Minimalna grubość izolacji instalacji wody lodowej ze względu na zapobieganie kondensacji pary wodnej wynosi dla typowych poziomów wilgotności względnej od 9 do 19 mm w zależności od wilgotności. W systemie tym bardzo ważną funkcję pełni duża ilość armatury, która steruje przepływem wody do poszczególnych odbiorników. Instalacje te działają w sposób niezawodny i efektywny. Węzłów chłodniczych czy węzłów wody lodowej. Optymalna grubość izolacji instalacji wody lodowej ze względu na oszczędność energii wynosi od 19 do 25 mm w zależności od średnicy rury. W niektórych krajach grubość izolacji na instalacjach wody lodowej określona jest w przepisach budowlanych, analogicznie jak grubość izolacji na instalacjach grzewczych lub ciepłej wody użytkowej. Wymagana przepisami budowlanymi grubość izolacji instalacji wody lodowej wynosi od 13 do 50 mm w zależności od średnicy rury.