Szkolenie menagerów cechowało bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenerów prowadzących oraz wysoki poziom obsługi nas, jako klienta firmy GAMMA

Zapraszamy na szkolenie, które przedstawi nowoczesne metody zarządzania projektami! Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera. Szkolenie różnice międzykulturowe jest profilowane pod kątem krajów, których ma dotyczyć. Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Szkolenie menagerów http://tomaszkalko.pl/oferta/szkolenia-z-komunikacji-i-przywodztwa/ cechowało bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenerów prowadzących oraz wysoki poziom obsługi nas, jako klienta firmy GAMMA. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa. Szkolenie będzie miało w dużej mierze charakter praktyczny, każdy z modułów zawiera ćwiczenia warsztatowe. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu lidera grupy. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie energią! Zapraszamy na szkolenie Turkusowa organizacja. Szkolenie assessment center i development center dla HR pozwala projektować, planować i realizować sesje oceny. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający. Szkolenie rozmowy podsumowujące i oceny okresowe pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich. Dla menedżerów chcących poznać sztukę wytrwałości i kontroli emocji szkolenie to będzie idealnym rozwiązaniem. Szkolenie menedżerskie bazujące na MBTI daje wiedzę na temat predyspozycji menedżerskich i rekomendacje jak je wykorzystywać. Szkolenie skuteczny menedżer jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu zarządzania zespołem. Szkolenie z przywództwa transformacyjnego uczy menedżerów jak stać się pociągającymi przywódcami. Szkolenie z zarzadzania retencją uczy nas - wykorzystując do tego współczesne narzędzia menedżerskie -. Zapraszamy na szkolenie ownership mindset - Menedżer architektem współodpowiedzialności. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Propozycję uzupełniają szkolenia sprzedażowe z negocjacji na kilku poziomach, szkolenie z obsługi klienta oraz zestaw szkoleń z wywierania wpływu, psychologii sprzedaży i psychomanipulacji. Szkolenie uczy jak pracować w zespole rozproszonym, by skorzystać z wszystkich benefitów pracy zdalnej. Zapraszamy na szkolenie Zarządzanie zespołem wg MBTI dla managerów. Zapraszamy na szkolenie przywództwo przyszłości! Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Zapraszamy na szkolenie z zarządzania projektami. Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się o takie stanowisko.